Choď na obsah Choď na menu
 


Medzinárodné stretnutie chovateľov holubov Veľkých hrvoliakov

Naša obec u európskych chovateľov má svoje miesto kde sa radi vracajú

            Základná organizácia slovenského zväzu chovateľov v našej obci má v
rámci chovateľského pôsobenia veľmi dobré meno. V roku 2015 sme
uskutočnili prvý krát medzinárodné stretnutie chovateľov holubov Veľkých
hrvoliakov a tohto stretnutia sa zúčastnilo 62 vyznávačov tohto plemena
z piatich európskych štátov ktorý priniesli so sebou na ukážku, predaj
alebo výmenu asi 120 ks holubov.
            Naša krásna obec a jej okolie týchto chovateľov natoľko zaujalo že i v
tomto roku 2016 nás medzinárodne združenie oslovilo a požiadalo o
uskutočnenie )ďalšieho v poradí už štvrtého ročníka Letného stretnutia
chovateľov veľkých hrvoliakov pod hlavičkou Jablonovských chovateľov
ktoré sa uskutočnilo na našom hornom futbalovom ihrisku v sobotu 10.
septembra 2016 za účasti chovateľov z Česka , Nemecka , Rakúska ,
Poľska a našich Slovenských. Mená ako p. Zausinker z Nemecka alebo p.
Sátor z Rakúska sú pojmom v chovateľskom svete a uznávané osobnosti už
dlhé roky. Títo páni mali dokonca vo svojom sprievode i svoje manželky.
Tohto stretnutia sa zúčastnilo približne 55 chovateľov a k videniu bolo
okolo 90 ks holubov , zároveň prebehla počas dňa spoločná schôdza
českého a slovenského klubu kde sa rozhodlo že špeciálna výstava sa bude
konať na Morave a to v meste Litovel. Nakoľko chov holubov je veľmi
náročný a musí sa udržiavať prísny zdravotný postup pozvali sme
odborníka na tieto rozlične choroby MVDr. Miloša Struhára ktorý svojou
prednáškou obohatil toto stretnutie. Odpovedal na množstvo mu položených
otázok a všetci prítomný mu vyslovili veľké uznanie k jeho neskutočným
vedomostiam. Po obede do 17 h prebiehali debaty zúčastnených medzi sebou
pri pive, kávičke a sem tam i pol deci aby nevyschlo v hrdle.
            Nás však teší že všetci po ukončení odchádzali s úsmevom a veľmi
spokojný. Nás však teší dobre vykonaná a zvládnutá akcia dobré meno obce
a organizácie ktoré bude spomínané tak ako minulý rok vo všetkých
chovateľských časopisoch .


                                               Pavlíček Pavel predseda

 

ZO SZCH a člen klubu VH  organizátor podujatia